Logo Pro Guitarra 2018 klein Gitaarvereniging

Pro Guitarra

2010-12-16 Jubileum concert in Cultura Ede

Verslag van het concert ”Muzikaal Mozaïek” gehouden op 16 oktober 2010 in cultuurcentrum CULTURA te Ede, in verband met het 15-jarig bestaan van muziekvereniging Pro Guitarra.

Inleiding
Als slot van de jubileumviering van muziekvereniging Pro Guitarra,in verband met het haar 15-jarig bestaan, is dit concert uitgevoerd.
Het gehele jaar 2010 stond in het teken van het 15-jarig bestaan en werd gevuld met
zes workshops/masterclasses, één gitaarconcours en twee concerten.
Om dit alles te bewerkstelligen dienden de volgende acties te worden ondernomen, te weten;
opstellen overzicht van alle evenementen, locaties regelen, overeenkomsten opstellen met artiesten c.q. filmer/fotograaf, taakverdelingen, folders/affiches produceren etc.
Door inzet van de evenementencommissie is alles tot een goed einde gebracht.

Opening van het concert
Het decor is inmiddels een vaste thema geworden bij concerten van Pro Guitarra. Met visdraad werden er gitaren opgehangen aan de toneelbalk en opgetrokken  tot een bepaalde hoogte, met een donkere doek als achtergrond. Met de mooie belichting leek het alsof de gitaren zweefden in de lucht.
Wegens ziekte van Henk Brouwer( voorzitter van Pro Guitarra rayon Ede), werd het welkomstwoord, op voortreffelijke wijze, gevoerd door Arjen Boersma. Daarna nam de presentator Frank MacDonald de microfoon over om de optredens op gepaste wijze te presenteren.  

Het muzikaal optreden

 1. Duo Roy Libiee en Jacques de Miranda(bas met gitaar); Roy op de bas en Jacques op de gitaar speelden Antilliaanse walsen en een tumba potpourri. De wijze waarop het muziek werd voorgedragen deed de kenners denken aan het tijdperk “Julian Coco”. Verrassend was het feit dat deze Caribische muziek met een klassieke contrabas met strijkstok werd gespeeld, hetgeen nooit of zelden voorkomt.
 2. George Reijnders(gitaar); deze jonge gitarist heeft reeds bewondering gehad voor zijn optreden tijdens het gitaarconcours welke door Pro Guitarra is gehouden in Tiel op 25 september 2010. Daar won hij de eerste prijs en als beloning werd hij in het programma van dit concert opgenomen. Als deze zeer talentvolle jongeman zo doorgaat, zullen wij nog veel van hem horen.
 3. Trio Alma Latina(Fred de Haas, Mayra de Haas en Will Hus; dit trio staat bekend voor de wijze waarop zij de Latijns-Amerikaanse folkloristische muziek ten gehore brengen. Hierbij worden de harp, gitaar en bas bespeeld ter begeleiding van de prachtige stemmen.
  Vooral het Peruaanse lied “La Flor de la canela”en Paraguayaanse “Che la reina” oogstten veel applaus bij het publiek.
 4. Manuel Belled (gitaar); deze geschoolde gitarist heeft duidelijk de aanduiding als toptalent overschreden. De subtiliteit en nuanceverschillen in zijn gitaarspel, zijn bewonderenswaardig. Zijn eigen compositie “A night in Brooklyn” werd op puntgave wijze gebracht.
 5. Gitaarduo Guitarrazzo(Maria van Dooren en Theo Franken);deze gitaristen spelen al geruime tijd samen en hebben inmiddels een zeer hoog niveau bereikt. Zij brachten een voortreffelijke vertolking van “Serenade in A,opus 96 nr.1”(Ferdinand Carulli), “Maria Luisa”(A.Lauro, bewerking Jacques de Miranda) en een “Peruaanse wals”(bewerking Jacques de Miranda)
   
  P A U Z E
 6. Duo Bert Maas en Jan Bartlema(twee gitaren); beide heren zijn bekende topgitaristen en gitaarleraren in diverse muziekinstellingen. Onder referte van het gezegde”goede wijn behoeft geen krans” …zullen wij dan maar ook niet verder op ingaan betreffende hun prestaties. Hun meesterschap op de gitaar was bij elke muzieknummer duidelijk aanwezig. Vooral hun vertolking van de bekende tango “Olé Guapa (A.Malando)” was van hoge kwaliteit.
 7. Trio Alma Latina (Fred de Haas, Mayra de Haas en Will Hus; om in het voornamelijk gitaristische programma een afwisseling te brengen, werd Trio Alma Latina hier voor een tweede optreden geplaatst. Deze rasmusici brachten wederom Latijns-Amerikaanse folkloristische muziek. Het Paraguayaanse muzieknummer “Pájaro Chogüi” (lied over een vogel), waarbij het trio het fluiten van de vogel in hun gezang nabootsten, was een topper.
 8. Sander Essers (voordracht ) met gitaarbegeleiding van Manuel Belled; door Sander Essers werd het gedicht “Wonderkind Pro Guitarra, 15 jaar jong” van Frida Winklaar (artiestennaam;Domacassé), voorgedragen met mooie gitaarbegeleiding van Manuel Belled.

Afsluiting
De voorzitter Fred Lachman van Muziekvereniging Pro Guitarra, gaf een uiteenzetting over Pro Guitarra en stelde een slotpresentatie op van alle deelnemers aan het concert.
De veelzijdigheid en spontaniteit van het aangeboden muziek werd bij de slotpresentatie, door het publiek met luid applaus bekroond.

Namens de evenementencommissie,

Frank MacDonald.

PS: Dit concert werd grotendeels voorgedragen door leden van Muziekvereniging Pro Guitarra.  
Verder is dit jubileumconcert mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van;
Fonds voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

Gedicht door Frida Winklaar Domacassé 

Frank ik heb een villanelle voor jullie gemaakt. Een villanelle is een rondeelvariant.
Het rondeel maakt deel uit van een oude uit Frankrijk stammende familie . Oorspronkelijk waren ze bestemd om te worden gezongen, vandaar dat ‘refrein’.
Opbouw: 5 coupletten van 3 regels en 1 van 4 regels.
Er mogen in de villanelle maar 2 rijmklanken gebruikt worden en elk refreinregel moet 4 keer in het gedicht voorkomen.

WONDERKIND  PRO  GUITARRA  15  JAAR  JONG
(villanelle)

Trotse ouders vieren hier blij een partij.
Hun puber wordt vandaag al 15 jaar.
Dit wonderkind is echt veel meer dan een Kei.

Klassiek gitaar speelt hij altijd sans pareil,
hij raakt eenieder met zijn bijzondere snaar.
Trotse ouders vieren hier blij een partij.

De puber brengt ook Latijns-Amerika dichterbij.
Speelt virtuoos harp, viool, fluit en klarinet, ziedaar
Dit wonderkind is echt veel meer dan een Kei.

Hij heeft nu al 5 rayons op een rij.
Wat moet het straks worden, over b.v. 10 jaar.
Trotse ouders vieren hier blij een partij.

Ze steken hem dan zeker in zilveren feestkledij.
Gaan nu vast sparen voor champagne en kaviaar.
Dit wonderkind is echt veel meer dan een Kei.

Het is jammer, maar ik ben er nu niet bij.
Ik feliciteer jullie en ben in gedachten daar waar
Trotse ouders blij vieren een partij.
Dit wonderkind is echt veel meer dan een Kei.

Frida Winklaar Domacassé

 

Download hier het fotoverslag.

Administratie

Logo Pro Guitarra 2018 klein

 Pro Guitarra

  Secretariaat en informatie:info@proguitarra.nl

 

KvK nummer 40413470

Het bestuur

Hans van Niel
Anna Oerlemans
Anna Oerlemans
Secretaris
 
Anne Marie van den Braken
Anne Marie vd Braken
Penningmeester
 
Geert Schenk
Geert Schenk
Algemeen bestuurslid
 
Michiel
Michiel van Everdingen
Algemeen bestuurslid