Logo Pro Guitarra 2018 klein Gitaarvereniging

Pro Guitarra

2004-01-24 Verslag project Coco

Concert Muzikaal project "Julian Coco"

(overdracht unieke en karakteristieke speelstijl van Antilliaanse muziek aan de jongeren)
op 24 januari 2004 in de WARENAR te Wassenaar.

Wij kunnen met genoegen vaststellen dat na maanden repeteren onze doelstelling is bereikt. In de eerste plaats wilden wij bewerkstelligen dat de wijze,waarop Julian Coco de Curaçaosche wals,tumba ,dansa etc. ("oude stijl" Curaçaosche muziek) met zijn unieke en karakteristieke speelstijl ten gehore heeft gebracht,kon worden doorgegeven aan het nageslacht.

Voor de uitvoering hebben wij gekozen (in overleg met Julian Coco) voor een duo bestaande uit een gitarist en fluitiste,omdat Coco in het verleden jaren met succes heeft opgetreden met de fluitiste Magdalena Kuhn(hollandse). Er werd een werk- en repetitieschema opgesteld.
Op aanwijzen van Julian Coco werd Rignald Kastaneer als gitarist en Ingrid Nicodem als fluitiste gevraagd aan het project deel te nemen, hetgeen zij ook accepteerden. Hierbij dient wel te worden opgemerkt,dat Ingrid Nicodem tot vóór enkele maanden geleden niet één Antilliaans muziekstuk had gespeeld.Desondanks werd zij door Coco aangewezen nadat hij haar een klassiek stuk met onze gitariste Jolanda Diehlman hoorde spelen en onder de indruk kwam van haar muzikaliteit en vaardigheid.

Om tijdens het concert niet uitsluitend gitaar met fluit ten gehore te brengen,hebben wij twee solisten(Diangelo Cicilia (concertgitarist) en Lidwina Booi (zangeres met gitaar) enkele nummers, voor de afwisseling, laten voordragen.

De Media;
De heer Henk Hendriks (06-53626946) heeft namens Radio Nederland Wereldomroep een radioreportage gemaakt van het concert, welke werd uitgezonden naar o.a. de Antillen, Aruba en Suriname op 26 januari 2004.

Mevrouw Myrurgia Troina (06-30903593) heeft met een cameraploeg namens TV-Rotterdam (lokale TV freq.59-) voor het programma Antilliaanse TV een opname gemaakt van het concert. De uitzending heeft plaatsgevonden op 10 februari 2004.

Verder zullen nog reportages verschijnen in de Antilliaanse nieuwsbrief (van het kabinet van de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen) en in de nieuwsbrief "Noticiero Aruba" (van het kabinet van de gevolmachtigde minister van Aruba).

Prins Bernhard Cultuurfonds;
Zowel de ministers als wij hebben op verschillende momenten tijdens het concert, het Prins Bernhard Cultuurfonds genoemd als subsidieverstrekker aan dit concert en het project betreffende de overdracht van de speelwijze van Julian Coco naar de jongeren. Ook hebben wij meegewerkt aan de wervingsactie voor donateurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds, door onze ledenbestand beschikbaar te stellen. In de zaal, bij de entree, zijn er posters opgehangen en kanskaarten, in de bijbehorende display, geplaatst. Het financieel verslag wordt binnenkort bij het Prins Bernhard Cultuurfonds ingediend.

Het concert (met de op - en aanmerkingen en enkele reacties)
De projectleider (tevens presentator) heeft beoogd om het concert in een zoveel mogelijke informele sfeer (passend bij de Antilliaan) te laten verlopen, waarbij de vice-voorzitter voor de formele tegenwicht heeft gezorgd.
Ter indicatie, of dit doel bereikt is, volgen hierna enkele opmerkingen.

Opmerking Julian Coco; nadat de presentator het nummer "El diablo suelto"(De duivel is los!) had aangekondigd komt Coco op en zegt "nu ik opkom kondig jij dit aan, alleen als het publiek er geen associaties aan verbindt, doe ik mee!
Opmerking gevolmachtigde minister van de Ned.Antillen; samen met de toeschouwers leek het of wij met z'n allen in één grote woonkamer aan het feesten waren. Leuk dat Coco, wat het spelen betrof, op de achtergrond bleef door geen solo te spelen, maar alleen te begeleiden, waardoor zijn opmerking "de fakkel wordt doorgegeven" werd geaccentueerd.
Opmerking gevolmachtigde minister van Aruba; integratie is momenteel een "hot issue" het betrekken van deze Hollandse fluitiste bij onze muziek is toch een mooi voorbeeld van samengaan.
E-mail van Henk Timmer(penningmeester van het Genootschap Nederland-Aruba als lid o.a. Prof.Hirsch Ballin,Paul Rosenmöller e.a.); een zeer geslaagd concert. Een prestatie om het als eerste keer zo te brengen. Onze complimenten. Mijn vrouw heeft mevrouw Marchant-Eschauzier gebeld om haar te vertellen dat een deel van haar brief is voorgelezen.
Opmerking Maarten Engel (lid Pro Guitarra); vroeger speelde Coco met een Hollandse fluitiste en nu is er weer een Antilliaan die met een Hollandse fluitiste optreedt waarbij vooral de speelstijl van de gitarist (Rignald) op die van Coco lijkt, zo ook zijn houding en zijn uitstraling maar dan alles in en verkleinde (mini) versie en dan bedoel ik NIET het muziekstuk maar de fysieke omvang (lach).
Ronald Snijders (bekende fluitist); prachtig de combinatie van gitaar met fluit. Ik heb al een tijd stukken voor deze combinatie maar ga, nu ik dit gehoord heb, ermee aan de slag en op zoek naar gitaristen.

Als slot willen wij eraan toevoegen, de wijze waarop het publiek spontaan ten behoeve van de radio-uitzending uitriep "cumindamentu (groeten) uit Wassenaar". Wij kijken terug op een heel prettig verlopen muziekconcert en zijn ervan overtuigd dat dit project voortgang zal vinden onder onze leden.

Namens het bestuur van de muziekvereniging Pro Guitarra

F.R. MacDonald
projectleider

Project Coco 1

Project Coco 2

Project Coco 3

Project Coco 4

Project Coco 5

Project Coco 6

Project Coco 7

Administratie

Logo Pro Guitarra 2018 klein

 Pro Guitarra

  Secretariaat en informatie:info@proguitarra.nl

 

KvK nummer 40413470

Het bestuur

Hans van Niel
Anna Oerlemans
Anna Oerlemans
Secretaris
 
Anne Marie van den Braken
Anne Marie vd Braken
Penningmeester
 
Geert Schenk
Geert Schenk
Algemeen bestuurslid
 
Michiel
Michiel van Everdingen
Algemeen bestuurslid