Pro Guitarra Aktiviteiten

Huiskamerbijeenkomsten (HKB’s)

De HBK’s zijn avonden of middagen bij een van de leden thuis in een informele setting waar ieder lid welkom is om zijn of haar vaardigheden op de gitaar te etaleren (en waar feedback gegeven kan worden door de gastheer of gastvrouw). `De HKB’s  zijn een ideale gelegenheid om stukken uit te proberen om te zien waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Fouten maken is het begin van foutloos spelen”.

De gastheer of gastvrouw wordt door de rayonleiding aangewezen en is vaak een (zeer) ervaren speler of een professioneel gitarist. De gastheer of gastvrouw kan de rayonleiding informeren over de vaardigheid van de speler om op een rayondag op te treden. Omgekeerd kan de rayonleiding informatie inwinnen of er voldoende kwaliteit in het spel zit om op een rayondag te worden toegelaten.

Rayondagen

Het streven is om twee keer per jaar in elk rayon een zaterdag- of zondagmiddag te organiseren waar in een publieke locatie (een buurthuis, kerkje, klein theater of dergelijke) een optreden wordt verzorgd door de leden, voor de leden en belangstellenden. Leden hebben gratis toegang tot deze rayondagen en van belangstellenden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Leden kunnen zich voor deze rayondagen opgeven en afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen en de kwaliteit van het spel kan door de rayonleiding speeltijd worden toegewezen. Het programma van een rayondag gaat meestal uit van totaal 120-130 minuten speeltijd met een onderbreking van 30-45 minuten. Aansluitend is er ruimte om met elkaar te babbelen onder het genot van een drankje en daarna een warme maaltijd. Voor de maaltijden wordt een bijdrage gevraagd in de kosten.

Aan het optreden op een rayondag zijn spelregels verbonden.

Evenementen

  • Workshops
  • Masterclasses
  • Concoursen
  • Gitaarfestivals (eigen of van derden)
  • (Jubileum Concerten)

Deze evenementen staan open voor alle leden, belangstellenden en genodigden en hiervoor worden vooraf de voorwaarden voor deelname en de bijbehorende kosten in de uitnodigeng bekend gemaakt.

PG Ensemble

Bij voldoende deelnemers (10) wordt ieder jaar een “PG Ensemble” geformeerd dat een repertoire van meerstemmige stukken in studeert.

Het ensemble repeteert 4 tot 5 keer per jaar onder leiding van een vaste muzikale leiding op een vaste locatie en tijd en geeft elk jaar één of twee uitvoeringen.

Deelname is open voor leden en niet leden en er zijn partijen voor elk spelniveau.

Aan de deelname zijn kosten verbonden. Informatie kan worden opgevraagd via het contactformulier o.v.v. PG Ensemble.