Ontstaan en doel

Pro Guitarra is in 1995 opgericht door een aantal enthousiaste (klassieke) gitaristen en is inmiddels gegroeid naar een landelijke muziekvereniging.

Pro Guitarra is statutair begonnen als gitaarvereniging is met als (hoofd)doel het bevorderen van alle aspecten van de gitaarmuziek en het gitaarspel.

In de afgelopen jaren is de vereniging gegroeid in ledenaantal en heeft zij zich ontwikkeld en verbreed tot een vereniging voor alle muziekbeoefenaars en – liefhebbers.

Pro Guitarra staat niet alleen open voor de (klassieke) gitaarmuziek, maar ook voor andere muziekstijlen. Hetzelfde geldt voor de muziekinstrumenten; naast de gitaar worden andere instrumenten op ons ‘podium’ bespeeld zoals harp, viool, fluit, cello etc... Ook zijn er zangoptredens en declamaties van dichters.

Pro Guitarra is een landelijk werkende vereniging. Omdat het bevorderen van het (muzikaal en sociaal) contact tussen de leden onderling de belangrijkste kernactiviteit van de vereniging is, werd al snel na de oprichting besloten tot de instelling van rayons. Deze zijn onder leiding van een rayonleider organisatorisch en financieel selfsupporting. Zij leveren een onmisbare bijdrage aan de uitvoering van de kernactiviteiten van Pro Guitarra in de regio.

Inmiddels worden regionaal ook huiskamer bijeenkomsten gehouden.