2010-06-05 Workshop “hoe speel ik Jazz Standaards als solo arrangement op een klassieke gitaar”

De performer Dingeman Coumou studeerde luit en klassieke gitaar aan het Utrechts Conservatorium. Nam postconservatoriaal les van o.a.Pavel Steidl.
Hij treedt op als solist en/of begeleider en speelde op diverse grote podia, in binnen- en buitenland, met diverse musici.

De gitaristen van de uitnodigingslijst, waren in eerste instantie twijfelachtig over hun deelname aan deze workshop met als reden dat zij geen affiniteit hadden met het spelen van jazzmuziek(op een enkele gitarist na).  
Om kennis te laten maken met het "Jazz Standard" repertoire, heeft de heer Coumou een aantal eigen arrangementen in verschillende moeilijkheidsgraden beschikbaar gesteld, door deze middels een link op internet te plaatsen.

Daarna kwamen de verzoeken om deelname aan de workshop binnen.

De workshop werd op een ontspannen en sfeervolle wijze geleid door de heer Coumou.
De deelnemers kregen om de beurt de kans om een stuk voor te spelen ,waarop dan door de heer Coumou aanwijzingen voor verbeteringen werden gegeven.

Het Jazzy stuk "The girl from Ipanima" werd met geestdrift bespeeld door de deelnemers en behandeld door de performer.
Hierbij dient te worden vermeld, dat de heer Coumou een kleine versterker had meegenomen,waarop een klassieke gitaar kon worden aangesloten. Hierdoor waren zijn aanschouwelijke gitaristische aanwijzingen duidelijk te horen, zonder het geheel te overstemmen.(wellicht een tip voor andere performers)

Er werden ook tips verstrekt over juiste vingerzetting en vooral nuanceverschillen in deze specifieke genre gitaarmuziek. 

De uitspraken van de deelnemers na afloop bevestigde dat men, in positieve zin, een heel andere workshop hadden meegemaakt dan werd verwacht.

Wij sluiten af met een korte oordeel van Maria van Dooren(gitaarlerares met conservatorium opleiding) "een hele goede workshop en vooral de performer was heel duidelijk in zijn uitleg"   

Namens de evenementencommissie
Frank MacDonald