2010-09-25 Workshop en Gitaarconcours te Tiel voor amateur "sologitaristen"

Pro Guitarra 15 Jaar

Verslag van de 2 jubileum evenementen op 25 september 2010 te Tiel.

Workshop en Concours

Plaats van handeling: De Plantage, Kleine Plantage 1A, te Tiel

Workshop thema: “Efficiëntie in het gitaarspel” olv  van de meester Marlon Titre

Kort samengevat
Op voortreffelijke wijze werden de 18 deelnemers tips, methode en technieken geleerd hoe zij de stukken die zijn hadden ingestudeerd en voorgespeeld, efficiënter kunnen spelen.
Efficiency voor de linkerhand, voor de rechterhand , de vingerzetting, de aanslag, de loopjes, positie spel etc..
Voor de meeste ging een wereld open en gaven de aanwijzingen zo’n een bijzondere verbetering in hun spel.
Ook de wijze waarop de Marlon Titre de deelnemers de aanwijzingen gaf, getuigde van veel tact en fijngevoeligheid, waardoor zij openstonden voor zijn opbouwende kritiek.
Zeker een leerzame en praktische middag die een ieder nooit zal vergeten.
Deze praktijkles sloot de meester op verzoek af met een mooi nummer.

Een aantal details uit deze workshop.
Deze details vertaalt in tips.

  1. de linkerhand en rechthand gaan met elkaar samen; bewegingen moeten goed op elkaar zijn afgestemd;
  2. kijk naar je linkerhand wat je doet? gebruik een spiegel!;
  3. voorkom spanning, stress van de linkerhand, want dat beinvloed weer de rechterhand;
  4. vinger van de linkerhand net boven de snaar houden; max. 0,4 mm!;
  5. probeer kleine bewegingen te maken; niet te ver naar ‘binnen’ en naar ‘buiten’;
  6. P.I.M. oefening met de rechterhand; en dan op en neer P.I.M. en M.I.P.;
  7. let op de vingerzetting; zoek de goed uit; soms moeten sprongen worden gemaakt; dan “gat” opvangen zoals door ‘open’ snaar of  tussen positie;
  8. rechterhand bij het tokkelen niet ‘trekken’ aan de snaar;
  9. bij het tokkelen nagaan welke vinger ‘dominant’ moet zijn; de accenten moet vooraf ‘in je hoofd hebben;
  10. linkerhand: let op bindingen en de klankkleur; licht, langzaam en dan weer snel.

De concours

Inleiding
Voor het eerst in de geschiedenis van Pro Guitarra werd een concours  gehouden. Het jubileum was de passende gelegenheid om dit unieke evenement te organiseren en hiermee het startsein te geven voor  een evenement  dat regelmatig door Pro Guitarra zal worden gehouden.

7 kandidaten die streden om de 1e, 2e en 3e plaats met de uitvoering van  4 nummers, waarvan 2 verplichte en 2 facultatief. 

De prestaties van deze kandidaten werden beoordeeld door een  deskundige jury die de moeilijke taak hadden om de punten te geven voor een aantal toetscriteria.

De winnaar zou worden beloond met een voordracht op het concert van 16 oktober. Daarnaast was voor elke kandidaat een oorkonde, waarin hun prestaties werden gewaardeerd op 2 niveaus: Lofwaardig en Zeer Lofwaardig. 

Het verloop van deze contest
In het algemeen kan worden gesteld dat het spel van de kandidaten van hoog niveau was. Chapeau!!
Duidelijk is dat het jonge talent oprukt en dat is goed voor de toekomst.
Het toewijzen van de 3 plaatsen en de waardering ‘lofwaardig’ en ‘zeer lofwaardig’  was daarom niet makkelijk voor de jury.
Er moet een keuze worden gemaakt wat als volgt tot uitdrukking werd gebracht:
Jolanda Dhielman, en Arie de Hoog ontvingen de Pro Guitarra Oorkonde met de waardering “Lofwaardig”.
Bernard Willems en Arjen Boersma ontvingen de Pro Guitarra Oorkonde met de waardering “Zeer Lofwaardig”

Dan de plaatsing.
Diana Zaat werd 3e.
Christian Berghuis werd 2e.
George Reijnders werd 1e

Het bijzondere bij de 1e prijs winnaar was, dat merkte de jury op: zijn uitstraling, één met het instrument, technisch perfect.

De prijzen werden door de voorzitter van de jury Jacques de Miranda uitgereikt.

Frank MacDonald sloot deze succesvolle concours af.