Info Algemene Leden vergadering

Nadere info over de komende Algemene Leden Vergadering en aansluitend ons muziekprogramma.
Op zaterdag 24 september 2016 van 13:30 uur – 17:30 uur in Wijkgebouw “De Kruin”, Acaciastraat 178A 2565 KH, Den Haag.
Zie bijgaande Vooraankondiging, Uitnodiging en Stemformulier.
Ja, mocht u als lid niet instaat zijn de ALV bij te wonen, kunt u ‘op afstand’ toch uw stem uitbrengen. Gebruik dan het zgn. stemformulier en mail die naar onze secretaris.
Een ieder is welkom, toegang is gratis, alleen het stemmen is alleen mogelijk wanneer u lid bent van de vereniging.
Een vrijwillige financiële bijdrage is uiteraard welkom.