Jaarverslag 2008

1. Samenstelling bestuur Pro Guitarra

In het verenigingsjaar 2008 werd het bestuur gevormd door de leden:

 Fred Lachman voorzitter
 Waldemar Ong Alok  penningmeester
 Hans Lachman secretaris/vice-voorzitter
 Eugène Ringeling commissaris
 Marcel Hustings commissaris

Het bestuur heeft in 2008, zeven bestuursvergaderingen gehouden. Voorts werd regelmatig (wanneer nodig) overleg gepleegd door het dagelijkse bestuur.

2. Leden

De vereniging werd opgericht in 1995 en groeit nog steeds.
Onderstaand overzicht laat de toename zien van het aantal leden van 1997 tot en met 2008:

Jaar Leden  
 199726  
 199848 ( +22 ) 
 199970 ( +22 ) 
 2000105 ( +35 ) 
 2001141 ( +36 ) 
 2002157 ( +16 ) 
 2003182 ( +25 ) 
 2004171 ( +11 ) 
 2005173 ( +2 ) 
 2006178 ( +5 ) 
 2007186 ( +8 ) 
 2008196 ( +10 ) 

3. Rayonactiviteiten

In de meeste rayons zijn in 2008 muzikale bijeenkomsten georganiseerd. De belangstelling voor deze bijeenkomsten was goed.
De vijf rayons met rayonbesturen zijn:

  • Zoetermeer met als rayonleiders Hans Lachman en Soeris Sietaram
  • Leiden met als rayonleider Frank MacDonald
  • Ede met als rayonleider Henk Brouwer
  • Capelle aan den IJssel, met als rayonleiders Fred Lachman en Albert Hodge
  • Amsterdam met als rayonleider Charlotte Abrahams

3.1 Amsterdam - activiteiten in 2008

Het bestuur van Rayon Amsterdam had na de evaluatie van 2007 besloten om per jaar maar één rayonbijeenkomst te houden. Daarentegen zal het aantal huiskamerbijeenkomsten worden verhoogd.

3.2 Ede -  activiteiten in 2008

Rayon Ede was in het jaar 2008 weer volop in actie. Niet alleen werden een tweetal rayondagen gehouden, ook is doorgegaan met de huiskamerbijeenkomsten. Daarnaast heeft een toenemend aantal leden verdere contacten met elkaar, namelijk voor het samen spelen in duo’s, trio’s en het gitaarkwartet. Zo is een vereniging echt levend.

3.3 Zoetermeer -activiteiten in 2008

Rayon Zoetermeer en omgeving: 2008, een jaar van groei!

Het was een groeizaam jaar, 2008. Een duidelijke groei van de belangstelling bij de leden voor het bijwonen van de rayonbijeenkomsten, een navenante groei van de vergader- en organisatietijd die de bestuursleden in het rayonwerk moesten steken . Verder is er een behoorlijke druk op de medewerkers tijdens de rayonbijeenkomsten. Hier zijn te weinig handen voor het vele werk dat moet worden gedaan! Een oproep aan de Zoetermeerse leden voor ‘extra handen’ is hier dan ook op zijn plaats!

3.4 Leiden -activiteiten in 2008

In leiden zijn er huiskamerbijeenkomsten gehouden. Verder hebben onze leden meegedaan met de Gitaristenkring  welke door onze lid Diana Zaat wordt geleid. 

3.5 Capelle aan den IJssel.-activiteiten in 2008

Capelle aan de IJssel heeft diverse huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.
Er werden vooral klassieke gitaarstukken beoefend.

4. Landelijke reünie

Op zaterdag 19 april 2008 werd onze landelijke reünie gehouden. Zoals gebruikelijk werd voorafgaand aan het muzikale gedeelte, onze Algemene Ledenvergadering gehouden. De muzikale voordrachten werden door leden van verschillende rayons ten gehore gebracht. Wij kijken met genoegen terug op deze zeer geslaagde dag. Met deze reünies wil het bestuur de onderlinge contacten tussen de verschillende rayons bevorderen.

5. Evenementencommissie

Op verzoek van onze leden, om per jaar meer workshops en masterclasses door vooraanstaande gitaardocenten te laten houden en tussendoor één of twee concoursen, hebben ons doen besluiten de evenementencommissie aan te passen c.q. uit te breiden met meer praktiserende gitaristen.
Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen wij trachten structurele subsidie te verkrijgen daar met onze bescheiden middelen deze grotere aanpak waarschijnlijk ontoereikend zullen zijn.   

Het bestuur van Pro Guitarra